Menu Sluiten

Bodemonderzoek


Bodemonderzoek

bodemonderzoek

Gewijzigd bodemdecreet capita selecta vlaams gewest op 4 september 2014 is het wijzigingsdecreet betreffende de bodemsanering decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming hierna wijzigingsdecreet verschenen in bodemonderzoek verdient geld voor jou het belgisch staatsblad. Dit wijzigingsdecreet treedt in werking op 1 januari 2015 met uitzondering van bepaalde aangelegenheden waarvoor nog uitvoeringsbesluiten moeten worden uitgevaardigd. Het wijzigingsdecreet is het resultaat van een evaluatie van vijf jaar praktijkervaring met de recente bodemwetgeving Het uitpluizen van bodemonderzoek Op basis van bevindingen van de openbare afvalstoffenmaatschappij voor het vlaamse gewest hierna ovam en een beaging van relevante actoren werden hiaten knelpunten en onduidelijkheden in de bestaande regelgeving gedentificeerd. en werd er getracht hieraan te remediren teneinde de kwaliteit van de bodemregelgeving verder te waarborgen en deze waar mogelijk te vereenvoudigen bodemonderzoek : vind meer info hier Op geregelde tijdstippen zullen de voornaamste bijsturingen nader belicht word.

home diensten faq contact faq u bevindt zich hier home faq veelgestelde vragen wanneer heb ik een bodemattest nodig het bodemdecreet bepaalt dat bij elke overeenkomst tot overdracht van een grond een bodemattest vereist is. Voor een risicogrond dient er een orienterend bodemonderzoek opgesteld te worden alvorens de ovam een bodemattest aflevert waarmee de overdracht kan plaatsvinden Informeer je over bodemonderzoek Voor particulieren betekent een overdracht vaak het kopen verkopen ruilen en of schenken van nietrisicogronden bodemonderzoek specialisten Hiervoor kan een standaard blanco bodemattest bekomen worden. Wat is een risicogrond een risicogrond is een grond waarop potentieel bodembedreigende activiteiten worden of werden uitgevoerd. Om te oordelen of er sprake is of was van potentieel bodembedreigende actiteiten dient een indelingslijst geraadpleegd te worden. Afhankelijk van de startdatum van de activiteiten geldt er een andere Een beschouwing over bodemonderzoek indelingslijst risicoinrichtingen gestart vr 1 juni 2015 bijlage i van het vlarebo risicoinrichtingen gestart vanaf 1 juni 2015.

Kennis over Bodemonderzoek

bodemonderzoek

Menu home diensten bodemsanering bodemonderzoek onderzoek veroorzaker bron of bronperceel vrijgesteld worden van onderzoeks en saneringsplicht. Psmt kan een onderbouwd aanvraagdossier voor u opmaken en u zo hoeden voor aanzienlijke kosten. Second opinion bodemsanering start met onderzoeken die moeten leiden tot een correct beeld van de verontreinigingsituatie en tot en uitvoeringswijze van de saneringswerken bodemonderzoek zijn zeer gegeerd Iemand die geconfronteerd wordt met een bodemverontreiniging wil de saneringskosten maximaal beperken Een beschouwing over bodemonderzoek Een saneringsaanpak die gebaseerd is op onvolledige of gebrekkige kennis van de verontreinigingsituatie of op een technisch minder geschikt saneringsconcept kan leiden tot een langdurige en moeizame sanering of tot een sanering die de verontreiniging onvoldoende wegneemt. Het is dan ook van groot belang dat de uitgevrde onderzoeken uiterst accuraat zijn bodemonderzoek binnen uw budget Psmt bvba kan deze onderzoeken kritisch evalueren en wijzen. op eventuele .

English francais nederlands contacteer ons 32 56 42 48 41 32 56 42 48 41 wat wij doen onze werkwijze wie wij zijn onze klanten realisaties contact en fr nl moet elke verontreiniging gesaneerd worden als er in een orinterend bodemonderzoek verontreiniging vastgesteld wordt betekent dit niet per definitie dat er een sanering moet uitgevoerd worden. In bepaalde omstandigheden kan mits degelijke motivatie een verontreiniging als van nature aanwezig beschouwd worden. Op een onderzoeksterrein in ieper wordt een depot voor steenkolen en een tankstation uitgebaat De handelswijze m.b.t. bodemonderzoek De eigenaar wil het terrein verkopen. Uit het historisch ondzoek blijkt dat er in het verleden. ook kunstmeststoffen opgeslagen werden bodemonderzoek voor bedrijven op maat De .

Bodemonderzoek handelsgoederen

bodemonderzoek

Nl en fr contact zoek door deze site home sectoren milieu bodemonderzoek en sanering bodemonderzoek bodemonderzoek voor de uitvoering van orinterende en beschrijvende bodemonderzoeken beschikt anteagroup over een uitgebreid team met ervaren adviseurs in de verschillende disciplines van het bodemonderzoek bodem en binnenluchtmetingen risicoanalyses gechloreerde solventen puur product metalen stortplaatsen grondwatermodelleringen enz bodemonderzoek zijn vaak veelgevraagd Daarnaast richt anteagroup zich ook op advies in het voor en natraject van het onderzoek. Hiertoe werken we nauwgezet samen met notarissen juristen e.d. Deel deze inhoud op facebook linkedin twitter intervriendelijke versie home belgi sectoren infrastructuur bouw en vastgoed civiele constructies en waterbouw kabels en leidingen milieu en energietechnieken topografie wegen rioleringen en publieke ruimte milieu bodemonderzoek en sanering energie de voordelen van bodemonderzoek en klimaat milieueffecten en beleid milieumanagement milieucordinator milieuaudit milieuvergunningen milieuzorgsyst.